yük

yük
is.
1. Daşınmaq, aparılmaq üçün hər cür şey, daşınmalı olan mal və s. Yükü boşaltmaq. Heyvanın dalına yük çatmaq. – Ağ dəvə düzdə qaldı; Yükü Təbrizdə qaldı; Oğlanı dərd apardı; Dərmanı qızda qaldı. (Bayatı). Yük heyvanı – yük daşıyan heyvan. // İçində şey olan torba, kisə, yeşik və s. Yükləri bir yerə yığmaq. // Eyni mənada saylarla. <Heydər bəy:> Heç kəs qorxudan gedib gətirə bilmir. Məgər handa bir rəşid və qoçaq adam cürət edib bir yük, iki yük çıxarda bilər. M. F. A.. O ki qaldı danışığımız, cümlətani bir yük buğda olmuşdur. S. R.. // Ağır şey; ağırlıq. Bu bir yükdür ki. Yük maşını – ağır şeylər (yük) daşımaq üçün böyük avtomobil. Bahadır çayçı dükanının qabağında bir-iki yük maşınına yaxınlaşdı. S. Rəh.. Yük vurmaq – yük yükləmək. Paroxoda yük vurmaq.
2. Səliqə ilə üst-üstə yığılmış yorğan-döşək, xalça-palaz. Bu zaman bir quş alaçığın ağzından ildırım kimi şığıyıb yükün altına soxuldu. A. Ş.. Bütün avadanlıq evin yuxarı tərəfinə yığılıb, üstünə köhnə palaz çəkilmiş yoxsul bir yükdən ibarət idi. İ. Ə.. // Yük yığılan, camaxatan. Yorğan-döşək yükdədir. Yükdən bir yorğan götürdü. – Kilim, gəbə yükdədi; Gözlərim gədikdədi; Dönüb geri baxsana; Sevdiyin yar dikdədi. (Bayatı). Yük sandığı – üzərinə yük yığmaq üçün iri sandıq. İki dəst yorğan-döşək, nazbalış, iki yük sandığı, bir neçə mücrü, taxçalara qoyulası mücrülərin altına gümüşdən məmul zirəndazlar tədarük görüləcəkdir. R. Ə.. Yük yeri – yük yığmaq üçün divarda açılan yer, şkaf.
3. məc. Ağır vəzifə, məsuliyyətli iş; məsuliyyət. Mən bu yükü öhdəmə götürə bilmərəm. Bu yükün altından çıxmaq çətin olacaqdır. – Rüstəm kişi, doğrudan da, yükünün ağır olduğunu hiss etdi. M. İ.. // məc. Yorucu, əziyyətli, sıxıcı iş; qayğı, sıxıntı, ağırlıq. Bu da bizə bir yük oldu. Bu yükün altından məni qurtar. – Gülsümün yükü və dərd-qəmi gündən-günə artmaqda idi. Ə. H..
4. fiz. Hər hansı bir cisimdə olan elektrikin miqdarı. Müsbət yük.
◊ Yük etmək (eləmək) – lazım olmayan, artıq bir şeyi özü ilə götürmək. <Bahar Gülpəridən soruşdu:> Xanım, üç aydan ötrü bir belə şeyi yük eləyib aparmağın nə mənası var? S. S. A.. Yükünü tutmaq – 1) hər cür lazımi şeylərlə (adətən qiymətli şeylərlə) özünü təmin etmək; mal-dövlət yığmaq. <Hacı Fərəc:> Yusif səkkiz yaşındadır, gəlib yetişənədək mən yükümü tutaram. N. Vəzirov; 2) dan. çox yemək, doymaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Yuk — may refer to: *Mr. Yuk, a trademarked cartoon graphic image, widely employed in the United States in labeling of substances that are poisonous if ingested *Tsan Yuk Hospital, a public hospital in Hong Kong specializing in obstetrics and… …   Wikipedia

  • yuk — ☆ yuk1 [yuk ] n. [echoic] Slang a loud laugh of amusement, or something causing it vi. yukked, yukking Slang to laugh loudly yuk2 [yuk] n., interj. Slang alt. sp. of YUCK2 …   English World dictionary

  • yuk — [jʌk] interjection another spelling of ↑yuck …   Dictionary of contemporary English

  • yuk — [ jʌk ] another spelling of yuck …   Usage of the words and phrases in modern English

  • yuk — “laughter, something evoking laughs,” 1964, onomatopoeic; see YUCK (Cf. yuck) (2) …   Etymology dictionary

  • yuk|ky — «YUHK ee, yuhkh ee», adjective. Especially U.S. Informal. disgusting; repugnant. Also, yucky …   Useful english dictionary

  • yük — is. 1) Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi Çölde yük götüren vasıta develer, insan taşıyan vasıta hecinlerdir. F. R. Atay 2) Bir şeyin ağırlığı 3) Araba, hayvan vb.nin taşıyabildiği miktar Bir araba yükü odun. 4) Eşya Bütün yükü bu bavul …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yuk — yuk1 /yuk/, n., v., yukked, yukking. Slang. n. 1. a loud, hearty laugh. 2. a joke evoking such a laugh. v.i., v.t. 3. to laugh or joke: The audience really yukked it up at the movie. Also, yuck, yock, yok …   Universalium

  • yuk — [[t]jʌ̱k[/t]] EXCLAM Some people say yuk when they think something is very unpleasant or disgusting. [INFORMAL] It s corned beef and cabbage, said Malone. Yuk, said Maureen …   English dictionary

  • yuk — ahantch·u·yuk; yuk; …   English syllables

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”